HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
4276 × 2851
Siêu điểm ảnh:
12.4 MP
Tác giả:
pixel2013
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
12190876
Từ khóa:
photomontage, sáng tạo, nghệ thuật, giấy, Hoa, vẽ, sơn, trang trí
Tải lên:
2018-07-09
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
59.4″ × 39.6″
150.8cm × 100.6cm
Trung bình:
21.4″ × 14.3″
54.3cm × 36.2cm
Cao:
14.3″ × 9.5″
36.2cm × 24.1cm
Cực cao:
9.5″ × 6.3″
24.1cm × 16.1cm
Siêu cao:
7.1″ × 4.8″
18.1cm × 12.1cm
Cao cấp:
4.8″ × 3.2″
12.1cm × 8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.