Độ phân giải:
4954 × 3622
Siêu điểm ảnh:
18.2 MP
Tác giả:
Michal Jarmoluk
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Được cập nhật:
2018-03-19. Tải lên: 3 years trước.
Từ khóa:
hành tinh, vũ trụ, ánh sáng, trái đất, mặt trời, tưởng tượng, silhouette
Điểm ảnh:
17943388 (≈18.2 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
68.8″ × 50.3″
174.8cm × 127.8cm
Trung bình:
24.8″ × 18.1″
62.9cm × 46cm
Cao:
16.5″ × 12.1″
41.9cm × 30.7cm
Cực cao:
11″ × 8″
28cm × 20.4cm
Siêu cao:
8.3″ × 6″
21cm × 15.3cm
Cao cấp:
5.5″ × 4″
14cm × 10.2cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.