HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
1395 × 2089
Siêu điểm ảnh:
3 MP
Tác giả:
Julius_Silver
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
2914155
Từ khóa:
Nga, kiến trúc, giáo hội chính thống giáo, chùa, nhà thờ, tôn giáo
Được cập nhật:
2018-04-22. Tải lên: 12 months trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
19.4″ × 29″
49.2cm × 73.7cm
Trung bình:
7″ × 10.4″
17.7cm × 26.5cm
Cao:
4.7″ × 7″
11.8cm × 17.7cm
Cực cao:
3.1″ × 4.6″
7.9cm × 11.8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.