Độ phân giải:
1920 × 1275
Siêu điểm ảnh:
2.5 MP
Tác giả:
Toper Domingo
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Tải lên:
2019-01-25
Từ khóa:
xây dựng, kiến trúc, Thành phố, ánh sáng ban ngày, đường phố, cây, nhà, ngoài trời
Điểm ảnh:
2448000 (≈2.5 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
26.7″ × 17.7″
67.7cm × 45cm
Trung bình:
9.6″ × 6.4″
24.4cm × 16.2cm
Cao:
6.4″ × 4.3″
16.3cm × 10.8cm
Cực cao:
4.3″ × 2.8″
10.8cm × 7.2cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.