Độ phân giải:
3831 × 2705
Siêu điểm ảnh:
10.5 MP
Tác giả:
christels
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
10362855
Từ khóa:
lâu đài, ngoại thất, nghệ thuật, cũ, mặt tiền, nhà, kiến trúc, bầu trời
Tải lên:
2018-06-18
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
53.2″ × 37.6″
135.1cm × 95.4cm
Trung bình:
19.2″ × 13.5″
48.7cm × 34.4cm
Cao:
12.8″ × 9″
32.4cm × 22.9cm
Cực cao:
8.5″ × 6″
21.6cm × 15.3cm
Siêu cao:
6.4″ × 4.5″
16.2cm × 11.5cm
Cao cấp:
4.3″ × 3″
10.8cm × 7.6cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.