Độ phân giải:
2654 × 1785
Siêu điểm ảnh:
4.8 MP
Tác giả:
Steven Glenn, Laboratory and Consultation Division, USCDCP
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Chất lượng hình ảnh:
300 điểm mỗi inch
Hướng:
Bình thường
Được cập nhật:
2018-02-19. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
sau đó, schizont, giai đoạn, phát triển, liên quan đến việc sinh sản vô tính, erythrocytic, ký sinh trùng
Điểm ảnh:
4737390 (≈4.8 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
36.9″ × 24.8″
93.6cm × 63cm
Trung bình:
13.3″ × 8.9″
33.7cm × 22.7cm
Cao:
8.8″ × 6″
22.5cm × 15.1cm
Cực cao:
5.9″ × 4″
15cm × 10.1cm
Siêu cao:
4.4″ × 3″
11.2cm × 7.6cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.