Độ phân giải:
5880 × 4410
Siêu điểm ảnh:
26.4 MP
Tác giả:
PPD
Màu sắc hình ảnh:
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Tải lên:
2019-01-21
Từ khóa:
máy tính để bàn, tóm tắt, đồ cổ, giấy, cuộc hái nho, nền tảng, cũ, hình nền
Điểm ảnh:
25930800 (≈26.4 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
81.7″ × 61.3″
207.4cm × 155.6cm
Trung bình:
29.4″ × 22.1″
74.7cm × 56cm
Cao:
19.6″ × 14.7″
49.8cm × 37.3cm
Cực cao:
13.1″ × 9.8″
33.2cm × 24.9cm
Siêu cao:
9.8″ × 7.4″
24.9cm × 18.7cm
Cao cấp:
6.5″ × 4.9″
16.6cm × 12.4cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.