HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
5223 × 3264
Siêu điểm ảnh:
17.3 MP
Tác giả:
christels
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
17047872
Từ khóa:
chăn nuôi, cỏ, động vật, thiên nhiên, nông nghiệp, nông thôn, cừu
Tải lên:
2018-06-29
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
72.5″ × 45.3″
184.3cm × 115.1cm
Trung bình:
26.1″ × 16.3″
66.3cm × 41.5cm
Cao:
17.4″ × 10.9″
44.2cm × 27.6cm
Cực cao:
11.6″ × 7.3″
29.5cm × 18.4cm
Siêu cao:
8.7″ × 5.4″
22.1cm × 13.8cm
Cao cấp:
5.8″ × 3.6″
14.7cm × 9.2cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.