ốc, Hoa ốc, Hoa 1280 × 960 (JPG, 178.1 KB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Thẻ:
Độ phân giải:
1280 × 960
Siêu điểm ảnh:
1.2 MP
Tác giả:
Jon Sullivan
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
1228800
Từ khóa:
ốc, Hoa
Được cập nhật:
2018-02-01. Tải lên: 4 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
17.8″ × 13.3″
45.2cm × 33.9cm
Trung bình:
6.4″ × 4.8″
16.3cm × 12.2cm
Cao:
4.3″ × 3.2″
10.8cm × 8.1cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.