chim bồ câu, chim, dock chim bồ câu, chim, dock 1024 × 768 (JPG, 128.7 KB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
1024 × 768
Siêu điểm ảnh:
0.8 MP
Tác giả:
Luke
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
786432
Từ khóa:
chim bồ câu, chim, dock
Được cập nhật:
2018-02-08. Tải lên: 4 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
14.2″ × 10.7″
36.1cm × 27.1cm
Trung bình:
5.1″ × 3.8″
13cm × 9.8cm
Cao:
3.4″ × 2.6″
8.7cm × 6.5cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.