HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
5116 × 3411
Siêu điểm ảnh:
17.7 MP
Tác giả:
christels
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
17450676
Từ khóa:
động vật hoang dã, chim, thiên nhiên, động vật, ngỗng, ngoài trời
Tải lên:
2018-06-21
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
71.1″ × 47.4″
180.5cm × 120.3cm
Trung bình:
25.6″ × 17.1″
65cm × 43.3cm
Cao:
17.1″ × 11.4″
43.3cm × 28.9cm
Cực cao:
11.4″ × 7.6″
28.9cm × 19.3cm
Siêu cao:
8.5″ × 5.7″
21.7cm × 14.4cm
Cao cấp:
5.7″ × 3.8″
14.4cm × 9.6cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.