HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
1900 × 1266
Siêu điểm ảnh:
2.4 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
2405400
Từ khóa:
Thiên nhiên, cảnh quan, núi, megalith, stone, đám mây, sa thạch, cỏ
Được cập nhật:
2018-04-04. Tải lên: 10 months trước.
GPS location (decimal):
Vĩ độ:43.253038
Kinh đô:4.862502
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
26.4″ × 17.6″
67cm × 44.7cm
Trung bình:
9.5″ × 6.3″
24.1cm × 16.1cm
Cao:
6.3″ × 4.2″
16.1cm × 10.7cm
Cực cao:
4.2″ × 2.8″
10.7cm × 7.1cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.