Độ phân giải:
5414 × 3609
Siêu điểm ảnh:
19.9 MP
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Chất lượng hình ảnh:
72 điểm mỗi inch
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Tải lên:
2019-01-14
Từ khóa:
nước, cảnh quan, núi, hồ nước, phản ánh, đám mây, hoàng hôn, sông
Điểm ảnh:
19539126 (≈19.9 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
75.2″ × 50.1″
191cm × 127.3cm
Trung bình:
27.1″ × 18″
68.8cm × 45.8cm
Cao:
18″ × 12″
45.8cm × 30.6cm
Cực cao:
12″ × 8″
30.6cm × 20.4cm
Siêu cao:
9″ × 6″
22.9cm × 15.3cm
Cao cấp:
6″ × 4″
15.3cm × 10.2cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.