Độ phân giải:
4134 × 3100
Siêu điểm ảnh:
13 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Không gian màu:
sRGB
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Được cập nhật:
2018-03-25. Tải lên: 2 years trước.
Từ khóa:
điện thoại di động, đồng hồ đeo tay, ngón tay, công nghệ, Internet, người đàn ông, tay
Điểm ảnh:
12815400 (≈13 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
57.4″ × 43.1″
145.8cm × 109.4cm
Trung bình:
20.7″ × 15.5″
52.5cm × 39.4cm
Cao:
13.8″ × 10.3″
35cm × 26.2cm
Cực cao:
9.2″ × 6.9″
23.3cm × 17.5cm
Siêu cao:
6.9″ × 5.2″
17.5cm × 13.1cm
Cao cấp:
4.6″ × 3.4″
11.7cm × 8.7cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.