HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
3508 × 2338
Siêu điểm ảnh:
8.3 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Điểm ảnh:
8201704 (≈8.3 MP)
Từ khóa:
điện thoại di động, máy tính xách tay máy tính bảng
Được cập nhật:
2018-03-15. Tải lên: 2 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
48.7″ × 32.5″
123.8cm × 82.5cm
Trung bình:
17.5″ × 11.7″
44.6cm × 29.7cm
Cao:
11.7″ × 7.8″
29.7cm × 19.8cm
Cực cao:
7.8″ × 5.2″
19.8cm × 13.2cm
Siêu cao:
5.8″ × 3.9″
14.9cm × 9.9cm
Cao cấp:
3.9″ × 2.6″
9.9cm × 6.6cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.