Độ phân giải:
4442 × 3035
Siêu điểm ảnh:
13.7 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
Canon
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
13481470
Từ khóa:
studio ảnh, Nhiếp ảnh gia, Nhiếp ảnh, Độ mở ống kính, ống kính, thiết bị, máy ảnh, Tương tự
Tải lên:
2019-01-09
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
61.7″ × 42.2″
156.7cm × 107.1cm
Trung bình:
22.2″ × 15.2″
56.4cm × 38.5cm
Cao:
14.8″ × 10.1″
37.6cm × 25.7cm
Cực cao:
9.9″ × 6.7″
25.1cm × 17.1cm
Siêu cao:
7.4″ × 5.1″
18.8cm × 12.8cm
Cao cấp:
4.9″ × 3.4″
12.5cm × 8.6cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.