Độ phân giải:
5399 × 3754
Siêu điểm ảnh:
20.6 MP
Tác giả:
pixel2013
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Tải lên:
2018-08-20
Từ khóa:
phun, công cụ, mặt nạ, sơn, street, graffiti, tấm kim loại, sơn, nghệ thuật
Điểm ảnh:
20267846 (≈20.6 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
75″ × 52.1″
190.5cm × 132.4cm
Trung bình:
27″ × 18.8″
68.6cm × 47.7cm
Cao:
18″ × 12.5″
45.7cm × 31.8cm
Cực cao:
12″ × 8.3″
30.5cm × 21.2cm
Siêu cao:
9″ × 6.3″
22.9cm × 15.9cm
Cao cấp:
6″ × 4.2″
15.2cm × 10.6cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.