PIXNIO / อาหารและเครื่องดื่ม /

เนื้อดิบ, ซูชิ, เนื้อสัตว์, ข้าว, อาหารกลางวัน, อินทรีย์, อาหาร, สด


ใช้งานได้ฟรี
2118 × 2118
JPG
เนื้อดิบ, ซูชิ, เนื้อสัตว์, ข้าว, อาหารกลางวัน, อินทรีย์, อาหาร, สด
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ความเร็วชัตเตอร์:
0.01667s (16670/1000000s)
รูรับแสง:
f/1.9 (185/100)
ISO:
129
ทางยาวโฟกัส:
7mm
ความยาวโฟกัสในฟิล์ม 35 มม.:
24mm
ช่วงระยะห่าง:
มาโคร
ความเปรียบต่าง:
ปกติ
ความอิ่มตัว:
ปกติ
ความคมชัด:
ปกติ
สี:
สีเต็ม
ปริภูมิสี:
sRGB
ประเภทซีน:
มาตรฐาน
คุณภาพของภาพ:
72 จุดต่อนิ้ว
โหมดการเปิดรับแสง:
เปิดรับแสงอัตโนมัติ
โปรแกรมการเปิดรับแสง:
โปรแกรมปกติ
สมดุลแสงขาว:
สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ
โหมดการวัดแสง:
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตรงกลาง
แนวการวาง:
ปกติ
วิธีการวัดค่า:
พื้นที่สีหนึ่งชิป
ไบแอสการเปิดรับแสง:
0EV (0/6EV)
พิกเซล:
4485924 (≈4.5 MP)
อัปโหลด:
2023-03-09
ซูมแบบดิจิตอล:
ไม่ใช้ซูมดิจิตอล