Schützenkönig 1877 pixnio46
ผู้สร้าง:
สีของภาพ:
  • #202020
  • #402020
  • #404040
  • #406060
  • #804040
  • #e08060
  • #604020
  • #c06040
  • #604040
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
อัปโหลด:
2019-09-24
คำสำคัญ:
ฤดูใบไม้ร่วง, เปลือก, ใหญ่, ฤดูแล้ง, ป่า, พื้นดิน, ใบ, ราก, ฤดูใบไม้ร่วง, ราก
พิกเซล:
9980928 (≈10.1 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
38″ × 50.7″
96.5cm × 128.7cm
กลาง:
13.7″ × 18.2″
34.7cm × 46.3cm
สูง:
9.1″ × 12.2″
23.2cm × 30.9cm
สูงมาก:
6.1″ × 8.1″
15.4cm × 20.6cm
ดีเยี่ยม:
4.6″ × 6.1″
11.6cm × 15.4cm
พิเศษ:
3″ × 4.1″
7.7cm × 10.3cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน