ชื่อสี: แครนเบอร์รี่
รหัสฐานสิบหกของสี: #a00040
สี RGB: 160 0 64 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: แครนเบอร์รี่. รหัสฐานสิบหกของสี: (#a00040). สี RGB: 160 0 64 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้