ชื่อสี: องุ่น
รหัสฐานสิบหกของสี: #802060
สี RGB: 128 32 96 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: องุ่น. รหัสฐานสิบหกของสี: (#802060). สี RGB: 128 32 96 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้