เมกะพิกเซล:
16.1 MP
แนวการวาง:
แนวนอน (3:2)
ข้อมูลเพิ่มเติม:
Canon  EOS-1D X  f/2.8  ความไวแสง ISO: 202  1/125s  16mm 

ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน