หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
4469 × 3352
เมกะพิกเซล:
15.2 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
14980088
คำสำคัญ:
ภาพ ถ่ายภาพ สีสัน โต๊ะ ไม้ กระดาษ
อัปโหลด:
2018-06-30
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
62.1″ × 46.6″
157.7cm × 118.3cm
กลาง:
22.3″ × 16.8″
56.8cm × 42.6cm
สูง:
14.9″ × 11.2″
37.8cm × 28.4cm
สูงมาก:
9.9″ × 7.4″
25.2cm × 18.9cm
ดีเยี่ยม:
7.4″ × 5.6″
18.9cm × 14.2cm
พิเศษ:
5″ × 3.7″
12.6cm × 9.5cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน