พิซซ่า พิซซ่า 2700 × 1809 (JPG, 683.3 KB, CC0)

หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
2700 × 1809
เมกะพิกเซล:
5 MP
ผู้สร้าง:
Scott Bauer, U.S. Department of Agriculture
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
4884300
คำสำคัญ:
พิซซ่า
อัปเดต:
2018-01-25. อัปโหลด: 4 years ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
37.5″ × 25.1″
95.3cm × 63.8cm
กลาง:
13.5″ × 9″
34.3cm × 23cm
สูง:
9″ × 6″
22.9cm × 15.3cm
สูงมาก:
6″ × 4″
15.2cm × 10.2cm
ดีเยี่ยม:
4.5″ × 3″
11.4cm × 7.7cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน