เมกะพิกเซล:
18.3 MP
Bicanski Bicanski
ผู้สร้าง:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
NIKON COOLPIX P520  f/4.9  ความไวแสง ISO: 400  10/800s  107mm 

ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน