แนวการวาง:
แนวนอน (3:2)
ความละเอียด:
5880 × 3920
เมกะพิกเซล:
23.4 MP
ผู้สร้าง:
Pixel-mixer
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
SONY
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
23049600
คำสำคัญ:
แรด, ซาฟารี, สัตว์ป่า, ป่า, ธรรมชาติ, สัตว์, หญ้า, ใหญ่
อัปโหลด:
2019-01-09
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
81.7″ × 54.4″
207.4cm × 138.3cm
กลาง:
29.4″ × 19.6″
74.7cm × 49.8cm
สูง:
19.6″ × 13.1″
49.8cm × 33.2cm
สูงมาก:
13.1″ × 8.7″
33.2cm × 22.1cm
ดีเยี่ยม:
9.8″ × 6.5″
24.9cm × 16.6cm
พิเศษ:
6.5″ × 4.4″
16.6cm × 11.1cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน