ความละเอียด:
4693 × 3352
เมกะพิกเซล:
16 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
15730936
คำสำคัญ:
ผึ้ง แมลง แมโคร ฤดูร้อน ธรรมชาติ พืช พืช ดอกไม้
อัปโหลด:
2018-06-09
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
65.2″ × 46.6″
165.6cm × 118.3cm
กลาง:
23.5″ × 16.8″
59.6cm × 42.6cm
สูง:
15.6″ × 11.2″
39.7cm × 28.4cm
สูงมาก:
10.4″ × 7.4″
26.5cm × 18.9cm
ดีเยี่ยม:
7.8″ × 5.6″
19.9cm × 14.2cm
พิเศษ:
5.2″ × 3.7″
13.2cm × 9.5cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน