หรือ
และ / หรือ
แนวการวาง:
แนวนอน (3:2)
ความละเอียด:
4962 × 3308
เมกะพิกเซล:
16.7 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
อัปโหลด:
2018-06-09
คำสำคัญ:
ธรรมชาติ ผึ้ง ฤดูร้อน บิน เกสร แมลง ดอกไม้
พิกเซล:
16414296 (≈16.7 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
68.9″ × 45.9″
175cm × 116.7cm
กลาง:
24.8″ × 16.5″
63cm × 42cm
สูง:
16.5″ × 11″
42cm × 28cm
สูงมาก:
11″ × 7.4″
28cm × 18.7cm
ดีเยี่ยม:
8.3″ × 5.5″
21cm × 14cm
พิเศษ:
5.5″ × 3.7″
14cm × 9.3cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน