ความละเอียด:
3370 x 3370
เมกะพิกเซล:
11.5 MP
ผู้สร้าง:
TimHill
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
NIKON CORPORATION
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
11356900
คำสำคัญ:
ดอกไม้ แมลง เกสร ธรรมชาติ ผึ้ง การผสมเกสร แมโคร รายละเอียด
อัปเดต:
2018-04-22. อัปโหลด: 7 months ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
46.8 x 46.8 in
118.9 x 118.9 cm
กลาง:
16.9 x 16.9 in
42.8 x 42.8 cm
สูง:
11.2 x 11.2 in
28.5 x 28.5 cm
สูงมาก:
7.5 x 7.5 in
19 x 19 cm
ดีเยี่ยม:
5.6 x 5.6 in
14.3 x 14.3 cm
พิเศษ:
3.7 x 3.7 in
9.5 x 9.5 cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน