ความละเอียด:
2584 × 1722
เมกะพิกเซล:
4.5 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
4449648
คำสำคัญ:
ธรรมชาติ สัตว์ป่า สัตว์ ตั๊กแตน แมลง สัตว์ขาปล้อง หญ้า
อัปโหลด:
2018-06-11
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
35.9″ × 23.9″
91.2cm × 60.7cm
กลาง:
12.9″ × 8.6″
32.8cm × 21.9cm
สูง:
8.6″ × 5.7″
21.9cm × 14.6cm
สูงมาก:
5.7″ × 3.8″
14.6cm × 9.7cm
ดีเยี่ยม:
4.3″ × 2.9″
10.9cm × 7.3cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน