หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
5223 × 3264
เมกะพิกเซล:
17.3 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
17047872
คำสำคัญ:
หญ้า สัตว์ ธรรมชาติ สัตว์ เกษตร ชนบท แกะ
อัปโหลด:
2018-06-29
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
72.5″ × 45.3″
184.3cm × 115.1cm
กลาง:
26.1″ × 16.3″
66.3cm × 41.5cm
สูง:
17.4″ × 10.9″
44.2cm × 27.6cm
สูงมาก:
11.6″ × 7.3″
29.5cm × 18.4cm
ดีเยี่ยม:
8.7″ × 5.4″
22.1cm × 13.8cm
พิเศษ:
5.8″ × 3.6″
14.7cm × 9.2cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน