ความละเอียด:
5095 x 3397
เมกะพิกเซล:
17.6 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
NIKON CORPORATION
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
17307715
คำสำคัญ:
เสือชีตาห์ นักล่า แมว สัตว์ แมลง ซาฟารี แอฟริกา ป่า
อัปโหลด:
2018-06-13
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
70.8 x 47.2 in
179.7 x 119.8 cm
กลาง:
25.5 x 17 in
64.7 x 43.1 cm
สูง:
17 x 11.3 in
43.1 x 28.8 cm
สูงมาก:
11.3 x 7.5 in
28.8 x 19.2 cm
ดีเยี่ยม:
8.5 x 5.7 in
21.6 x 14.4 cm
พิเศษ:
5.7 x 3.8 in
14.4 x 9.6 cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน