ความละเอียด:
2465 × 1849
เมกะพิกเซล:
4.6 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
4557785
คำสำคัญ:
สุนัข สัตว์เลี้ยง ภาพ น่ารัก สัตว์ ใน ร่ม โซฟา เฟอร์นิเจอร์
อัปโหลด:
2018-06-15
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
34.2″ × 25.7″
87cm × 65.2cm
กลาง:
12.3″ × 9.2″
31.3cm × 23.5cm
สูง:
8.2″ × 6.2″
20.9cm × 15.7cm
สูงมาก:
5.5″ × 4.1″
13.9cm × 10.4cm
ดีเยี่ยม:
4.1″ × 3.1″
10.4cm × 7.8cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน