ความละเอียด:
4423 × 1828
เมกะพิกเซล:
8.2 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
8085244
คำสำคัญ:
สุนัข ลูกสุนัข สุนัข บุคคล ในร่ม โซฟา สีน้ำตาล
อัปโหลด:
2018-06-26
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
61.4″ × 25.4″
156cm × 64.5cm
กลาง:
22.1″ × 9.1″
56.2cm × 23.2cm
สูง:
14.7″ × 6.1″
37.4cm × 15.5cm
สูงมาก:
9.8″ × 4.1″
25cm × 10.3cm
ดีเยี่ยม:
7.4″ × 3″
18.7cm × 7.7cm
พิเศษ:
4.9″ × 2″
12.5cm × 5.2cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน