ความละเอียด:
4159 x 3327
เมกะพิกเซล:
14.1 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
NIKON CORPORATION
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
13836993
คำสำคัญ:
สุนัข ป่า ธรรมชาติ ภูมิทัศน์ สัตว์ สัตว์ สุนัข กลางแจ้ง ต้นไม้ หญ้า
อัปโหลด:
2018-06-14
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
57.8 x 46.2 in
146.7 x 117.4 cm
กลาง:
20.8 x 16.6 in
52.8 x 42.3 cm
สูง:
13.9 x 11.1 in
35.2 x 28.2 cm
สูงมาก:
9.2 x 7.4 in
23.5 x 18.8 cm
ดีเยี่ยม:
6.9 x 5.5 in
17.6 x 14.1 cm
พิเศษ:
4.6 x 3.7 in
11.7 x 9.4 cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน