แนวการวาง:
แนวนอน (3:2)
ความละเอียด:
5064 × 3376
เมกะพิกเซล:
17.4 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
NIKON CORPORATION
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
17096064
คำสำคัญ:
สัตว์ป่า แอฟริกา ซาฟารี ม้าลาย ซาฟารี ป่า ลาย สัตว์
อัปโหลด:
2018-07-01
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
70.3″ × 46.9″
178.6cm × 119.1cm
กลาง:
25.3″ × 16.9″
64.3cm × 42.9cm
สูง:
16.9″ × 11.3″
42.9cm × 28.6cm
สูงมาก:
11.3″ × 7.5″
28.6cm × 19.1cm
ดีเยี่ยม:
8.4″ × 5.6″
21.4cm × 14.3cm
พิเศษ:
5.6″ × 3.8″
14.3cm × 9.5cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน