ความละเอียด:
5006 × 3337
เมกะพิกเซล:
17 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
NIKON CORPORATION
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
16705022
คำสำคัญ:
สัตว์ป่า หญ้าสีเขียว ม้าลาย ซาฟารี ป่า สัตว์ แอฟริกา ซาฟารี
อัปโหลด:
2018-07-01
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
69.5″ × 46.3″
176.6cm × 117.7cm
กลาง:
25″ × 16.7″
63.6cm × 42.4cm
สูง:
16.7″ × 11.1″
42.4cm × 28.3cm
สูงมาก:
11.1″ × 7.4″
28.3cm × 18.8cm
ดีเยี่ยม:
8.3″ × 5.6″
21.2cm × 14.1cm
พิเศษ:
5.6″ × 3.7″
14.1cm × 9.4cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน