แนวการวาง:
แนวนอน (3:2)
ความละเอียด:
5082 x 3388
เมกะพิกเซล:
17.5 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
NIKON CORPORATION
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
17217816
คำสำคัญ:
การเกษตร สัตว์ หญ้า ปศุสัตว์ วัว วัว ฟาร์มปศุสัตว์ น้ำ
อัปโหลด:
2018-06-11
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
70.6 x 47.1 in
179.3 x 119.5 cm
กลาง:
25.4 x 16.9 in
64.5 x 43 cm
สูง:
16.9 x 11.3 in
43 x 28.7 cm
สูงมาก:
11.3 x 7.5 in
28.7 x 19.1 cm
ดีเยี่ยม:
8.5 x 5.6 in
21.5 x 14.3 cm
พิเศษ:
5.6 x 3.8 in
14.3 x 9.6 cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน