ความละเอียด:
3800 × 2964
เมกะพิกเซล:
11.4 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
11263200
คำสำคัญ:
มืด กลางคืน เงา ภาพ สัตว์ บังเหียน ม้า หัว เข็มขัด
อัปโหลด:
2018-06-20
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
52.8″ × 41.2″
134.1cm × 104.6cm
กลาง:
19″ × 14.8″
48.3cm × 37.6cm
สูง:
12.7″ × 9.9″
32.2cm × 25.1cm
สูงมาก:
8.4″ × 6.6″
21.4cm × 16.7cm
ดีเยี่ยม:
6.3″ × 4.9″
16.1cm × 12.5cm
พิเศษ:
4.2″ × 3.3″
10.7cm × 8.4cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน