หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
4421 × 3417
เมกะพิกเซล:
15.4 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
15106557
คำสำคัญ:
ป่า ควบม้า ม้า แมร์ ทหารม้า หญ้า รั้ว
อัปโหลด:
2018-06-18
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
61.4″ × 47.5″
156cm × 120.5cm
กลาง:
22.1″ × 17.1″
56.1cm × 43.4cm
สูง:
14.7″ × 11.4″
37.4cm × 28.9cm
สูงมาก:
9.8″ × 7.6″
25cm × 19.3cm
ดีเยี่ยม:
7.4″ × 5.7″
18.7cm × 14.5cm
พิเศษ:
4.9″ × 3.8″
12.5cm × 9.6cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน