แนวการวาง:
แนวนอน (3:2)
ความละเอียด:
2100 x 1400
เมกะพิกเซล:
3 MP
ผู้สร้าง:
Whitehouse, Laura L, USFWS
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
2940000
คำสำคัญ:
cepphus พิราบ นกพิราบ นก guillemot
อัปเดต:
2018-02-08. อัปโหลด: 3 years ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
29.2 x 19.4 in
74.1 x 49.4 cm
กลาง:
10.5 x 7 in
26.7 x 17.8 cm
สูง:
7 x 4.7 in
17.8 x 11.9 cm
สูงมาก:
4.7 x 3.1 in
11.9 x 7.9 cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน