ความละเอียด:
1770 × 2721
เมกะพิกเซล:
4.9 MP
ผู้สร้าง:
USFWS
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
อัปเดต:
2018-02-13. อัปโหลด: 5 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
spectacled eider เดรก เพศ ชาย ยืน
พิกเซล:
4816170 (≈4.9 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
24.6″ × 37.8″
62.4cm × 96cm
กลาง:
8.9″ × 13.6″
22.5cm × 34.6cm
สูง:
5.9″ × 9.1″
15cm × 23cm
สูงมาก:
3.9″ × 6″
10cm × 15.4cm
ดีเยี่ยม:
3″ × 4.5″
7.5cm × 11.5cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน