หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
3515 × 3515
เมกะพิกเซล:
12.6 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
12355225
คำสำคัญ:
นก เหยี่ยว สัตว์ สัตว์ป่า นก ธรรมชาติ
อัปโหลด:
2018-06-18
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
48.8″ × 48.8″
124cm × 124cm
กลาง:
17.6″ × 17.6″
44.6cm × 44.6cm
สูง:
11.7″ × 11.7″
29.8cm × 29.8cm
สูงมาก:
7.8″ × 7.8″
19.8cm × 19.8cm
ดีเยี่ยม:
5.9″ × 5.9″
14.9cm × 14.9cm
พิเศษ:
3.9″ × 3.9″
9.9cm × 9.9cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน