ความละเอียด:
5029 x 3352
เมกะพิกเซล:
17.1 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
NIKON CORPORATION
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
16857208
คำสำคัญ:
ธรรมชาติ สัตว์ป่า นก เหยี่ยว จะงอยปาก ป่า predator
อัปโหลด:
2018-06-08
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
69.8 x 46.6 in
177.4 x 118.3 cm
กลาง:
25.1 x 16.8 in
63.9 x 42.6 cm
สูง:
16.8 x 11.2 in
42.6 x 28.4 cm
สูงมาก:
11.2 x 7.4 in
28.4 x 18.9 cm
ดีเยี่ยม:
8.4 x 5.6 in
21.3 x 14.2 cm
พิเศษ:
5.6 x 3.7 in
14.2 x 9.5 cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน