หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
5116 × 3411
เมกะพิกเซล:
17.7 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
17450676
คำสำคัญ:
สัตว์ป่า นก ธรรมชาติ สัตว์ ห่าน กลางแจ้ง
อัปโหลด:
2018-06-21
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
71.1″ × 47.4″
180.5cm × 120.3cm
กลาง:
25.6″ × 17.1″
65cm × 43.3cm
สูง:
17.1″ × 11.4″
43.3cm × 28.9cm
สูงมาก:
11.4″ × 7.6″
28.9cm × 19.3cm
ดีเยี่ยม:
8.5″ × 5.7″
21.7cm × 14.4cm
พิเศษ:
5.7″ × 3.8″
14.4cm × 9.6cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน