หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
1035 × 1500
เมกะพิกเซล:
1.6 MP
ผู้สร้าง:
Kramer Gary, USFWS
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
1552500
คำสำคัญ:
สีดำ นกกาน้ำ หิน น้ำ
อัปเดต:
2018-02-10. อัปโหลด: 4 years ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
14.4″ × 20.8″
36.5cm × 52.9cm
กลาง:
5.2″ × 7.5″
13.1cm × 19.1cm
สูง:
3.5″ × 5″
8.8cm × 12.7cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน