ความละเอียด:
1862 × 1241
เมกะพิกเซล:
2.3 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
2310742
คำสำคัญ:
สัตว์ป่า ธรรมชาติ สีเทา สัตว์ ช้าง ผิว งาช้าง ขาวดำ
อัปโหลด:
2018-06-28
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
25.9″ × 17.2″
65.7cm × 43.8cm
กลาง:
9.3″ × 6.2″
23.6cm × 15.8cm
สูง:
6.2″ × 4.1″
15.8cm × 10.5cm
สูงมาก:
4.1″ × 2.8″
10.5cm × 7cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน