หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
5227 × 2200
เมกะพิกเซล:
11.7 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
NIKON CORPORATION
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
11499400
คำสำคัญ:
น่ารัก สัตว์ สัตว์ป่า ธรรมชาติ ขน ลีเมอร์
อัปโหลด:
2018-06-24
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
72.6″ × 30.6″
184.4cm × 77.6cm
กลาง:
26.1″ × 11″
66.4cm × 27.9cm
สูง:
17.4″ × 7.3″
44.3cm × 18.6cm
สูงมาก:
11.6″ × 4.9″
29.5cm × 12.4cm
ดีเยี่ยม:
8.7″ × 3.7″
22.1cm × 9.3cm
พิเศษ:
5.8″ × 2.4″
14.8cm × 6.2cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน