ความละเอียด:
4969 × 3312
เมกะพิกเซล:
16.7 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
16457328
คำสำคัญ:
ธรรมชาติ สัตว์ป่า สัตว์ ต้นไม้ กลางแจ้ง ป่าฝน ลีเมอร์
อัปโหลด:
2018-06-24
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
69″ × 46″
175.3cm × 116.8cm
กลาง:
24.8″ × 16.6″
63.1cm × 42.1cm
สูง:
16.6″ × 11″
42.1cm × 28cm
สูงมาก:
11″ × 7.4″
28cm × 18.7cm
ดีเยี่ยม:
8.3″ × 5.5″
21cm × 14cm
พิเศษ:
5.5″ × 3.7″
14cm × 9.3cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน