แนวการวาง:
แนวนอน (3:2)
ความละเอียด:
4158 × 2772
เมกะพิกเซล:
11.7 MP
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
อัปเดต:
2018-03-18. อัปโหลด: 2 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
บ้าน หน้าต่าง ธรรมชาติ ต้นไม้ ป่า ประตู สถาปัตยกรรม
พิกเซล:
11525976 (≈11.7 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
57.8″ × 38.5″
146.7cm × 97.8cm
กลาง:
20.8″ × 13.9″
52.8cm × 35.2cm
สูง:
13.9″ × 9.2″
35.2cm × 23.5cm
สูงมาก:
9.2″ × 6.2″
23.5cm × 15.6cm
ดีเยี่ยม:
6.9″ × 4.6″
17.6cm × 11.7cm
พิเศษ:
4.6″ × 3.1″
11.7cm × 7.8cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน